Tramesa d'informació sobre l'exercici del control intern Tramesa d'informació sobre l'exercici del control intern

Per tal que els òrgans interventors dels ens del sector públic local compleixin amb el lliurament d'informació relativa a l'exercici del control intern prevista en la normativa, la Sindicatura va crear una aplicació web per gestionar la seva tramesa telemàtica. Els canvis que s'han produït en aquesta legislació, han fet necessari generar una segona versió de l'aplicació web per la seva tramesa.
 
En fer servir l'aplicació i introduir l'any a que farà referència la tramesa, automàticament s'obrirà la versió adequada a la legislació vigent en aquell any.
 
  Accés a l'aplicació web