La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

El síndic major assisteix a l'acte institucional del 10è aniversari de la Cambra de Comptes d'AragóSaragossa, 30 de juny de 2021

El síndic major, Jaume Amat, ha assistit a l’acte institucional de commemoració del 10è aniversari de la Cambra de Comptes d’Aragó, que ha tingut lloc aquest matí a la seu de les Corts d’Aragó.

Amat ha acudit a l’acte en nom i representació dels òrgans de control extern autonòmics, aplegats a ASOCEX, associació que enguany presideix el síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

A l’acte han assistit representants del Govern d’Aragó, de l’Administració de l’Estat i del Tribunal de Comptes.

Durant l’acte han pres la paraula José Javier Sada, president de les Corts d’Aragó; Antonio Laguarta, primer president de la Cambra de Comptes, Alfonso Peña, actual president de la institució de control aragonesa, i María José de la Fuente, presidenta del Tribunal de Comptes.

El president de la Cambra de Comptes ha imposat la medalla de la institució a Antonio Laguarta per la seva contribució i compromís en la posada en marxa de l’òrgan de control.
 


 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 15/2021

Escola d'Administració Pública de Catalunya. Exercici 2017

Informe 14/2021

Institut Català Internacional per la Pau. Exercici 2019

Informe 13/2021

Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2018 i 2019

Informe 12/2021

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Exercici 2019

Informe 11/2021

Aeroports Públics de Catalunya, SLU. Exercici 2018