La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

El síndic major assumeix la presidència de torn de l'Associació d'Òrgans de Control Extern autonòmics

Amat ha agafat avui el relleu en una reunió telemàtica de la Conferència de Presidents de l'ASOCEX

Barcelona, 20 de maig de 2020

La Sindicatura de Comptes de Catalunya és, des d’avui i durant el proper any, la institució que presidirà l’Associació d’Òrgans de Control Extern autonòmics (ASOCEX), que aplega les 12 cambres de comptes d’àmbit autonòmic de l’Estat i dedicada al foment de la cooperació entre els seus membres i a la millora de la fiscalització dels fons públics.

El síndic major, Jaume Amat, ha assumit la presidència de l’ASOCEX en la reunió telemàtica de presidents dels òrgans de control que ha tingut lloc aquest matí, d’acord amb el que preveuen els estatuts de l’associació fundada l’any 2015, que estableixen una presidència d’un any rotatòria i per ordre d’antiguitat de les institucions membres. Amat agafa el relleu de la presidenta de la Cambra de Comptos de Navarra, Asunción Olaechea.

En reunió d’avui, els presidents han aprovat els comptes de l’exercici 2019 i el pressupost de l’ASOCEX per a l’exercici 2020, de 87.806,56 €, que es nodreix de les quotes dels seus membres i amb el qual es finança l’edició de la revista Auditoría Pública, publicació especialitzada i òrgan d’expressió dels OCEX, el manteniment de la pàgina web i el butlletí de notícies i altres activitats conjuntes que duen a terme els OCEX, com ara accions formatives.

En l’àmbit de la fiscalització, els presidents han aprovat un conjunt de guies pràctiques de fiscalització (GPF-OCEX), adaptades als OCEX, que desenvolupen els principis de les normes internacionals d’auditoria. Així mateix, s’ha aprovat també el pla d’adopció de les normes internacionals d’auditoria per al sector públic espanyol (NIA-ES-SP), amb la corresponent adaptació de les normes anteriors encara vigents. Per acord dels presidents, la previsió és que aquests canvis es puguin aplicar a partir de l’any vinent.

Pel que fa a la formació, els membres de l’ASOCEX han renovat el conveni amb l’Institut d’Estudis Fiscals, l’Institut Nacional d’Administració Pública i el Tribunal de Comptes per a la realització d’una nova edició del curs dedicat a l’avaluació de polítiques i programes públics, que enguany es durà a terme pe via telemàtica.

Els contactes entre les institucions fiscalitzadores s’estan intensificant arran de l’esclat de la pandèmia de la COVID-19. El proper dia 1 de juny hi ha convocada una reunió telemàtica dels presidents del Tribunal de Comptes i dels OCEX autonòmics amb un ordre del dia monogràfic dedicat a la pandèmia, amb l’objectiu de compartir experiències i identificar les àrees de risc associades a la gestió de la crisi de cara a programar futurs treballs de fiscalització. Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 6/2020

Impostos propis de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2018

Informe 5/2020

Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès. Exercici 2018

Informe 4/2020

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017

Informe 3/2020

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017

Informe 2/2020

Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018