La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La revista 'Auditoría Pública' edita un número especial amb motiu del seu 25è aniversari

L'exemplar conté una recopilació dels articles guardonats al premi anual de la publicació

Barcelona, 21 de maig de 2020

La revista Auditoría Pública, l'òrgan d'expressió dels tribunals de comptes autonòmics, ha fet 25 anys des de la seva creació la primavera del 1995. Amb aquest motiu, la primera publicació dedicada a la matèria ha editat un número especial que recopila els articles guardonats amb el premi que organitza anualment des de l'any 1997.

El número especial, que es pot visitar en aquest enllaç, conté una valuosa selecció de treballs que resultaran d'indubtable interès per a tots els professionals de l'auditoria i la comptabilitat.

També inclou les col·laboracions d'Asuncinó Olaechea, presidenta de l'ASOCEX (Associació d'Òrgans de Control Extern autonòmics); Antonio López, president de la Cambra de Comptes d'Andalusia, institució que té encomanada la direcció de la revista, i dels tres directors que ha tingut la publicació des de la seva creació.

El número especial del 25è aniversari ofereix una ocasió per repassar l'evolució de l'auditoria pública en aquests darrers anys, amb anàlisis sobre un ampli ventall de matèries. Entre les col·laboracions que han merescut el guardó de la revista, el lector trobarà articles sobre comptabilitat, estadística, auditoria informàtica, frau administratiu, costos, urbanisme, estabilitat pressupostària, indicadors de gestió i altres reptes de la fiscalització pública.

La pluralitat és una altra de les insígnies de la revista, ja que entre els seus autors podem trobar professionals de les institucions fiscalitzadores autonòmiques però també tècnics de les administracions públiques, acadèmics i investigadors de les universitats i professionals de l'auditoria del món privat.

La revista Auditoría Pública va néixer fa 25 anys amb l'objectiu de contribuir a la formació dels tècnics dels OCEX promovent la reflexió, l'anàlisi i l'intercanvi d'experiències. Avui ja és una publicació consolidada i de referència per als professionals de la matèria.

En aquestes dues llargues dècades, la revista ha estat testimoni dels grans canvis que han transformat la gestió pública i el seu control. Avui l'aniversari de la publicació coincideix amb una de les etapes més convulses dels darrers temps. La crisis de la COVID-19, amb greus repercussions sanitàries, econòmiques i socials, ha posat a prova la solidesa de les institucions públiques i també constitueix un repte per la tasca de control que duen a terme les institucions fiscalitzadores.

 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 6/2020

Impostos propis de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2018

Informe 5/2020

Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès. Exercici 2018

Informe 4/2020

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017

Informe 3/2020

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017

Informe 2/2020

Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018