La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

El síndic major assisteix a l'acte de presa de possessió del nou rector de la UPFBarcelona, 28 de maig de 2020

El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat, ha assistit a l'acte de presa de possessió del nou rector de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Oriol Amat, que ha tingut lloc aquest migdia al campus Ciutadella de Barcelona.

Oriol Amat, catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat i degà de la Barcelona School of Management de la UPF, va ser diputat i president de la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament en l'XI legislatura. També és degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya i ha estat president de l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció.

L'acte de presa de possessió d'Oriol Amat ha estat presidit per la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, i ha comptat amb l'assistència de la consellera d'Acció Exterior i Transparència, Victòria Alsina, del president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Roger Loppacher, i d'ex rectors i representants del món universitari.

Les intervencions han anat a càrrec del rector sortint, Jaume Casals, de la presidenta del Consell Social de la UPF, Montserrat Vendrell, i del recent investit rector de la universitat. Amat ha apostat per reforçar les polítiques d'investigació i per potenciar la transferència de coneixement de la universitat a la societat.
  Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 15/2021

Escola d'Administració Pública de Catalunya. Exercici 2017

Informe 14/2021

Institut Català Internacional per la Pau. Exercici 2019

Informe 13/2021

Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2018 i 2019

Informe 12/2021

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Exercici 2019

Informe 11/2021

Aeroports Públics de Catalunya, SLU. Exercici 2018