La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Reunió de la Junta Directiva d'ASOCEXBarcelona, 14 de juny de 2021

El síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, Jaume Amat, ha convocat avui una reunió de la Junta Directiva de l’Associació d’Òrgans de Control Extern autonòmics (ASOCEX) per tractar sobre la propera reunió de presidents dels OCEX i amb el Tribunal de Comptes prevista per al proper mes de juliol.

En la reunió d’avui, presidida pel síndic major i celebrada per videoconferència, han participat la presidenta de la Cambra de Comptes de Navarra, Asunción Olaechea; el president de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, Vicent Cucarella, i la vicepresidenta de la Cambra de Comptes d’Andalusia, Sandra Garrido, en representació de la institució que exerceix la secretaria permanent d’ASOCEX, d’acord amb els Estatuts de l’associació.

Els membres de la Junta Directiva han comentat l’ordre del dia de la propera reunió de presidents d’ASOCEX, en la qual s’abordaran assumptes d’interès comú relacionats amb l’activitat d’aquests òrgans, com els relatius a la formació del seu personal, a l’aprovació de les normes tècniques que regeixen l’elaboració dels informes de fiscalització ¬-anomenades GPF- i a la celebració de les XIV Trobades Tècniques dels OCEX, que tindran lloc a finals d’any a Galícia.

En la propera reunió de presidents del OCEX caldrà escollir també els representants d’ASOCEX al Comitè Directiu d’EURORAI, xarxa de treball formada per les institucions europees de control extern de caràcter subestatal.

Les relacions amb el Tribunal de Comptes seran un altre dels temes a debat, amb la revisió del funcionament de les comissions de coordinació entre el Tribunal de Comptes i els OCEX i del darrer conveni signat amb el Tribunal per la millora de les eines informàtiques i de gestió dels expedients de fiscalització.   

 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 15/2021

Escola d'Administració Pública de Catalunya. Exercici 2017

Informe 14/2021

Institut Català Internacional per la Pau. Exercici 2019

Informe 13/2021

Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2018 i 2019

Informe 12/2021

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Exercici 2019

Informe 11/2021

Aeroports Públics de Catalunya, SLU. Exercici 2018