La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Reunió de presidents de les institucions de control externMadrid, 9 de juliol de 2021

El síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, Jaume Amat, ha assistit a Madrid a la reunió dels presidents de les institucions de control extern de l’Estat on s’han posat en comú aspectes d’interès comú relacionats amb l’activitat fiscalitzadora d’aquests òrgans.

El dia 7 de juliol a la tarda va tenir lloc la reunió de la Conferència de Presidents de l’Associació d’Òrgans de Control Extern autonòmics (ASOCEX), que aplega les 12 institucions fiscalitzadores d’àmbit autonòmic. Amat va posar fi a un any de mandat al capdavant d’ASOCEX per passar-li el testimoni al seu homòleg de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, Vicent Cucarella.

Els presidents van aprovar una nova guia pràctica de fiscalització relativa al Codi d’ètica, la GPF-OCEX 130, que marca els principis i valors ètics que han d’inspirar els codis de bon govern dels òrgans de control extern per tal de preservar la integritat i la confiança pública en aquestes institucions.

Els representants dels OCEX van abordar també la celebració de les properes Trobades Tècniques, que arribaran a la seva catorzena edició i seran organitzades pel Consell de Comptes de Galícia el proper mes de desembre. Les jornades tindran com a lema “Auditoria de la resposta al Covid-19 i la implementació de la iniciativa Next Generation EU” i serviran de fòrum de reflexió i debat per compartir els principals reptes que la pandèmia sanitària ha plantejat als òrgans de control extern en la seva tasca fiscalitzadora.

Els presidents van ratificar també la concessió del XXIII Premi de la revista Auditoría Pública, publicació tècnica que editen els OCEX, als auditors de la Cambra de Comptes d’Andalusia Rocío Bernal i Raúl Rodríguez, pel seu article “Una aproximació pràctica a les recomanacions d’auditoria del sector públic i llur seguiment”.

Els membres d’ASOCEX van fer una valoració molt satisfactòria del desenvolupament i els resultats del curs sobre avaluació de polítiques i programes públics, que tot just ha acabat la segona edició, fruit de la col·laboració amb el Tribunal de Comptes, l’Institut d’Estudis Fiscals i l’Institut Nacional d’Administració Pública. Els presidents van acordar la convocatòria d’una tercera edició del curso a fi d’ampliar els coneixements i les tècniques sobre avaluació de polítiques públiques a tot el personal dels OCEX.

L’endemà, el dia 8 de juliol, els membres d’ASOCEX es van reunir amb la presidenta del Tribunal de Comptes, María Jesús de la Fuente, en el marc de la trobada semestral dels presidents de les institucions de control extern de l’Estat.

En aquesta reunió els representants de les diferents institucions van posar en comú els respectius programes de fiscalització per a l’any en curs, on té un lloc rellevant el control dels fons públics destinats a lluitar contra el Covid-19 i de les mesures adoptades per pal·liar els efectes sanitaris, econòmics i socials de la pandèmia. Les àrees on posaran el focus els òrgans de control seran les de contractació, transferències, subvencions i ajudes públiques.

Així mateix, els presidents van manifestar l’impacte que tindrà en l’actuació fiscalitzadora d’aquestes institucions la important mobilització dels fons europeus Next Generation EU, que es faran efectius a través de l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència durant el període 2021-2026.

Els presidents de les institucions fiscalitzadores van destacar que, en el context de la pandèmia, l’exercici del control extern té una rellevància especial per tal d’assegurar la integritat i la transparència dels fons públics, atès el gran impacte d’aquets fons en la despesa pública. Van subratllar també que la tasca fiscalitzadora exercida amb professionalitat i independència és un pilar fonamental dels estats democràtics.


 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 15/2021

Escola d'Administració Pública de Catalunya. Exercici 2017

Informe 14/2021

Institut Català Internacional per la Pau. Exercici 2019

Informe 13/2021

Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2018 i 2019

Informe 12/2021

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Exercici 2019

Informe 11/2021

Aeroports Públics de Catalunya, SLU. Exercici 2018