The Audit Office, in 2 minutes

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Welcome to the Sindicatura de Comptes de Catalunya, the Public Audit Office for Catalonia, an institution set up under Catalonia's Statute of Autonomy of 1979 and the external auditor of the accounts, financial management and efficiency of the Government of Catalonia (Generalitat), local government and the rest of Catalonia's public sector. The way the functions of the Public Audit Office are defined in the Statute of Autonomy currently in force emphasises the essential characteristics of our institution: it is an audit institution because its role is to audit the monetary and financial management of public entities, verify their compliance with the law and evaluate the efficiency and effectiveness of their operations; it undertakes external audits because it acts independently of the Government and, although it does report to Parliament, it has full organisational, functional and budgetary autonomy; and its powers cover the entire public sector of Catalonia, composed of the Catalan Government, local government, and all the organisations controlled by them.

 + Read more

News News

El síndic major participa en la 10a Jornada d'Auditoria del Sector Públic al Col·legi de Censors Jurats de ComptesBarcelona, 25 d’abril de 2019

El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat, ha inaugurat avui la 10a Jornada d’Auditoria del Sector Públic del Col·legi de Censors Jurats de Comptes, dedicada enguany als “Nous reptes de transparència en el sector públic”.

La jornada ha comptat amb l’assistència del síndic Miquel Salazar i de personal d’auditoria de la Sindicatura, així com també professionals de l’auditoria pública i privada i interventors d’Administració local.

Amat ha obert la jornada aquest matí, amb una crida a reforçar el control de la gestió pública atès que els objectius de millora estan “vius” deu anys després que el Col·legi organitzés la primera jornada. En la inauguració han intervingut també Carles Basaganya, director de la Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes, i Antoni Gómez, president del Col·legi de Censors.

El programa ha inclòs una conferència d’Antoni Castells, exconseller i catedràtic d’Hisenda Pública, i tres sessions de debat sobre assumptes d’actualitat de l’àmbit de l’auditoria del sector públic.

El director del gabinet tècnic de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, Antonio Minguillón, ha presentat una ponència sobre les Normes Internacionals d’Auditoria del sector públic (NIA-ES-SP), que està ultimant la Intervenció General de l’Estat.

La Interventora General de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, Maria Petra Sáiz, ha fet una intervenció sobre els principals requeriments d’informació no financera continguts en la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en la Llei 22/2018, del 6 de novembre, d’inspecció general de serveis i del sistema d’alertes per a la prevenció de males pràctiques a l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

La tercera i última sessió ha estat un debat sobre els reptes de l’administració pública, en el qual han participat el president de la Cambra de Comptes d’Andalusia, Antonio López,  la cap de l’Àrea de Relacions Institucionals, Visibilitat i Participació de l’Oficina Antifrau, Lourdes Parramon, i el síndic major de la Sindicatura de Comptes.

López ha defensat que els informes dels òrgans de control extern tinguin un grau de “vinculació raonable” per a les entitats fiscalitzades com a via per fer un seguiment del compliment de les observacions i recomanacions emeses per les institucions fiscalitzadores.

Amat, per la seva banda, s’ha mostrat partidari d’”ordenar” el cos normatiu relacionat amb la transparència per tal de garantir el seu compliment efectiu i per evitar un efecte indesitjat. “Si no pot arribar un punt en què els arbres no ens deixin veure el bosc”, ha dit.

El programa ha comptat també amb una presentació sobre el Reglament de control intern, a càrrec de Pere Ruiz, president de la Comissió del Sector Públic de l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya, i de Baldomero Rovira, interventor de l’Ajuntament de Reus i membre del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració local.
 Latest reports Latest reports

Informe 4/2020

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017

Informe 3/2020

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017

Informe 2/2020

Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018

Informe 1/2020

Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua. Exercici 2017

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017