The Audit Office, in 2 minutes

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Welcome to the Sindicatura de Comptes de Catalunya, the Public Audit Office for Catalonia, an institution set up under Catalonia's Statute of Autonomy of 1979 and the external auditor of the accounts, financial management and efficiency of the Government of Catalonia (Generalitat), local government and the rest of Catalonia's public sector. The way the functions of the Public Audit Office are defined in the Statute of Autonomy currently in force emphasises the essential characteristics of our institution: it is an audit institution because its role is to audit the monetary and financial management of public entities, verify their compliance with the law and evaluate the efficiency and effectiveness of their operations; it undertakes external audits because it acts independently of the Government and, although it does report to Parliament, it has full organisational, functional and budgetary autonomy; and its powers cover the entire public sector of Catalonia, composed of the Catalan Government, local government, and all the organisations controlled by them.

 + Read more

News News

Maria Àngels Servat presenta la seva renúncia com a membre de la Sindicatura de Comptes

La Mesa del Parlament accepta la dimissió de la síndica, presentada per carta al president de la cambra

Barcelona, 12 de juliol de 2019

Maria Àngels Servat ha presentat la seva renúncia al càrrec de síndica de la Sindicatura de Comptes de Catalunya per al qual va ser designada pel Parlament de Catalunya el 23 de febrer del 2011.

Servat va presentar la seva dimissió, per motius de salut, en una carta adreçada al president del Parlament, el passat dia 5 de juliol.

En la reunió del dia 9 de juliol, la Mesa del Parlament va acordar acceptar la renúncia presentada per la síndica i fer decaure el procediment per al cessament de Maria Àngels Servat instat pel Ple de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que preveu l’article 26 de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, i els articles 10 i 11 del Reglament de règim interior de la institució. La resolució ha estat notificada avui a la Sindicatura de Comptes.

El Ple de la Sindicatura de Comptes, format per set membres d’acord amb la llei, compta a data d’avui amb cinc síndics: Jaume Amat, Jordi Pons, Miquel Salazar, Joan-Ignasi Puigdollers i Emma Balseiro. Andreu Morillas va renunciar al càrrec per motius personals el mes de gener del 2018.

 

Latest reports Latest reports

Informe 17/2019

Fundació Institut de Ciències Fotòniques. Exercici 2017

Informe 16/2019

Consell Comarcal del Baix Ebre. Exercici 2016

Informe 15/2019

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Turisme i Muntanya, exercici 2016

Informe 14/2019

Consell Comarcal d'Osona i consorcis dependents. Exercici 2016

Informe 13/2019

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Exercici 2017