The Audit Office, in 2 minutes

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Welcome to the Sindicatura de Comptes de Catalunya, the Public Audit Office for Catalonia, an institution set up under Catalonia's Statute of Autonomy of 1979 and the external auditor of the accounts, financial management and efficiency of the Government of Catalonia (Generalitat), local government and the rest of Catalonia's public sector. The way the functions of the Public Audit Office are defined in the Statute of Autonomy currently in force emphasises the essential characteristics of our institution: it is an audit institution because its role is to audit the monetary and financial management of public entities, verify their compliance with the law and evaluate the efficiency and effectiveness of their operations; it undertakes external audits because it acts independently of the Government and, although it does report to Parliament, it has full organisational, functional and budgetary autonomy; and its powers cover the entire public sector of Catalonia, composed of the Catalan Government, local government, and all the organisations controlled by them.

 + Read more

News News

La Sindicatura publica l'informe de fiscalització de l'entitat pública Gestió de Serveis SanitarisBarcelona, 12 de setembre de 2019

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l'informe 12/2019, de fiscalització de l'entitat pública Gestió de Serveis Sanitaris, exercici 2016.

Gestió de Serveis Sanitaris és una empresa pública que té la naturalesa d'entitat de dret públic sotmesa a dret privat, creada el 1992 i encarregada de la gestió i l'administració dels serveis en matèria sanitària que van ser traspassats de la Diputació de Lleida a la Generalitat de Catalunya. GSS du a terme la seva activitat assistencial als territoris de la Regió Sanitària de Lleida i la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran i àrees d'influència.

La fiscalització, de regularitat, ha inclòs la revisió dels comptes anuals de l'entitat corresponents a l'exercici 2016. La Sindicatura ha verificat també que l'entitat va desenvolupar la seva activitat d'acord amb la normativa d'aplicació, especialment en els àmbits de gestió de personal i de contractació.

L'informe ha estat elaborat pel departament sectorial C de la Sindicatura, dirigit pel síndic major, Jaume Amat.
 

Latest reports Latest reports

Informe 4/2020

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017

Informe 3/2020

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017

Informe 2/2020

Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018

Informe 1/2020

Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua. Exercici 2017

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017