The Audit Office, in 2 minutes

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Welcome to the Sindicatura de Comptes de Catalunya, the Public Audit Office for Catalonia, an institution set up under Catalonia's Statute of Autonomy of 1979 and the external auditor of the accounts, financial management and efficiency of the Government of Catalonia (Generalitat), local government and the rest of Catalonia's public sector. The way the functions of the Public Audit Office are defined in the Statute of Autonomy currently in force emphasises the essential characteristics of our institution: it is an audit institution because its role is to audit the monetary and financial management of public entities, verify their compliance with the law and evaluate the efficiency and effectiveness of their operations; it undertakes external audits because it acts independently of the Government and, although it does report to Parliament, it has full organisational, functional and budgetary autonomy; and its powers cover the entire public sector of Catalonia, composed of the Catalan Government, local government, and all the organisations controlled by them.

 + Read more

News News

La Sindicatura publica els informes sobre l'agregat de les universitats públiques de Catalunya i sobre el Consell Català de l'EsportBarcelona, 26 d'abril de 2019

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l'informe 2/2019, relatiu a l'agregat de les universitats públiques de Catalunya, exercicis 2016 i 2017, i l'informe 3/2019, sobre el Consell Català de l'Esport, exercici 2016.

L'agregat de les universitats és un recull de dades econòmiques i estadístiques relatives a les set universitats públiques presencials (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat Rovira i Virgili i Universitat de Lleida) i a la Universitat Oberta de Catalunya, que no és presencial i té la forma jurídica de fundació.

L'informe sobre el Consell Català de l'Esport té per objecte la fiscalització de la liquidació del pressupost i del compliment de la legalitat en els àmbits comptable, pressupostari, de la contractació, de subvencions i de les retribucions del personal. El Consell Català de l'Esport és un organisme autònom adscrit al Departament de la Presidència mitjançant la Secretaria General de l'Esport i té encomanada per llei la direcció i la gestió de l'activitat administrativa esportiva.

Els dos informes han estat elaborats pel departament sectorial D de la Sindicatura, que dirigeix el síndic Jordi Pons i Novell.
 

Latest reports Latest reports

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017

Informe 22/2019

Fundació Institut Català d'Investigació Química. Exercici 2017

Informe 21/2019

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Exercici 2016

Informe 20/2019

Universitat Autònoma de Barcelona. Entitats participades, exercici 2017

Informe 19/2019

Eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2019