Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 20 de maig de 2008 a les 16 hores
Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 15/2007 Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, exercici 2004 Descarregueu el fitxer en pdf pdf Tramitació de l'informe
Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 18/2007 Televisió de Catalunya SA, exercici 2004 Descarregueu el fitxer en pdf pdf Tramitació de l'informe
Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 19/2007 Catalunya Ràdio, SRG, SA, exercici 2004 Descarregueu el fitxer en pdf pdf Tramitació de l'informe
Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 20/2007 Grup Corporació Catalana de Ràdio i Televisió exercici 2004 Descarregueu el fitxer en pdf pdf Tramitació de l'informe

Per consultar les tramitacions en curs d'informes de fiscalització al Parlament de Catalunya, cliqueu aquí