Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 15 d'abril de 2008 a les 16 hores
Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 12/2007 Subvencions rebudes per les fundacions vinculades a les formacions polítiques catalanes amb representació parlamentària, exercici 2004. Descarregueu el fitxer en pdf pdf Tramitació de l'informe
Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 13/2007 Escola d'Administració Pública de Catalunya, exercici 2005. Descarregueu el fitxer en pdf pdf Tramitació de l'informe
Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 14/2007 Institut Català del Sòl, exercici 2004. Descarregueu el fitxer en pdf pdf Tramitació de l'informe
Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 2/2005 Compte general de les corporacions locals, exercici 2004. Descarregueu el fitxer en pdf pdf Tramitació de l'informe

Per consultar les tramitacions en curs d'informes de fiscalització al Parlament de Catalunya, cliqueu aquí