Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 6 de març de 2007 a les 16 hores
Procediment relatiu a l'informe de fiscalització 25/2004: Compte d'operacions de la tresoreria de l'Administració General de la Generalitat. Exercici 2002. Descarregueu el fitxer en pdf pdf
Procediment relatiu a l'informe de fiscalització 27/2004: Institut Català de Finances Holding, SA. Exercicis 2002 i 2003. Descarregueu el fitxer en pdf pdf
Procediment relatiu a l'informe de fiscalització 4/2005: Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV). Exercicis 2002 i 2003. Descarregueu el fitxer en pdf pdf Tramitació de l'informe
Procediment relatiu a l'informe de fiscalització 3/2006: Ingressos per taxes del Departament de Salut. Exercicis 2002-2004. Descarregueu el fitxer en pdf pdf

Per consultar les tramitacions en curs d'informes de fiscalització al Parlament de Catalunya, cliqueu aquí