Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 20 de febrer de 2007 a les 16 hores
Procediment relatiu a l'informe de fiscalització 6/2005: Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Exercicis 2001 i 2002. Tramitació. Descarregueu el fitxer en pdf pdf
Procediment relatiu a l'informe de fiscalització 13/2006: Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Exercici 2003. Tramitació. Descarregueu el fitxer en pdf pdf
Procediment relatiu a l'informe de fiscalització 11/2005: Institut Català del Sòl (Incasol). Exercicis 2001 i 2002. Tramitació. Descarregueu el fitxer en pdf pdf
Procediment relatiu a l'informe de fiscalització 23/2006, l'Institut Català del Sòl (Incasol), corresponent al 2003. Tramitació. Descarregueu el fitxer en pdf pdf Tramitació de l'informe
Procediment relatiu a l'informe de fiscalització 17/2006: Gestió d'Infraestructures, SA (GISA). Exercicis 2001 i 2002. Tramitació. Descarregueu el fitxer en pdf pdf
Procediment relatiu a l'informe de fiscalització 18/2006: Gestió d'Infraestructures, SA (GISA). Exercici 2003. Tramitació. Descarregueu el fitxer en pdf pdf

Per consultar les tramitacions en curs d'informes de fiscalització al Parlament de Catalunya, cliqueu aquí