Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 4 d'abril de 2006 a les 16 hores
Procediment relatiu a l'informe 2/2003: Compte general de les corporacions locals. Exercici 2002. Tramitació del procediment. Descarregueu el fitxer en pdf pdf
Procediment relatiu a l'informe de fiscalització 24/2004: Anàlisi dels comptes generals dels municipis. Exercici 2001. Tramitació del procediment. Descarregueu el fitxer en pdf pdf
Procediment relatiu a l'informe de fiscalització 22/2004: Incompliments en la tramesa de la documentació del Compte General per part dels ajuntaments. Exercicis 1998-2002. Tramitació del procediment. Descarregueu el fitxer en pdf pdf
Procediment relatiu a l'informe de fiscalització 15/2004: Ajuntament de Bigues i Riells. Exercici 2001. Tramitació del procediment. Descarregueu el fitxer en pdf pdf
Procediment relatiu a l'informe de fiscalització 20/2004: Ajuntament de Castellvell del Camp. Exercici 2002. Tramitació del procediment. Descarregueu el fitxer en pdf pdf
Procediment relatiu a l'informe de fiscalització 5/2005: Ajuntament de Riudecols. Exercici 2002. Tramitació del procediment. Descarregueu el fitxer en pdf pdf
Procediment relatiu a l'informe de fiscalització 13/2004: Ajuntament de Badia de Vallès i Badia 2004 Promocions, SL. Exercici 2002. Tramitació del procediment. Descarregueu el fitxer en pdf pdf
Procediment relatiu a l'informe de fiscalització 12/2005: Ajuntament de Badia de Vallès i Badia 2004 Promocions, SL. Exercici 2003. Tramitació del procediment. Descarregueu el fitxer en pdf pdf

Per consultar les tramitacions en curs d'informes de fiscalització al Parlament de Catalunya, cliqueu aquí