Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 7 de març de 2006 a les 16 hores
Procediment relatiu a l'informe de fiscalització 7/2005: Eleccions al Consell General d'Aran de 25 de maig de 2003. Comptabilitats i subvencions electorals. Presentació i debat. Descarregueu el fitxer en pdf pdf
Procediment relatiu a l'informe de fiscalització 9/2005: Eleccions a cambres agràries celebrades l'1 de desembre de 2002. Subvencions per a despeses electorals. Presentació i debat. Descarregueu el fitxer en pdf pdf
Procediment relatiu a l'informe sobre el Compte General de la Generalitat de Catalunya corresponent a l'any 2003. Nomenament de la ponència Descarregueu el fitxer en pdf pdf

Per consultar les tramitacions en curs d'informes de fiscalització al Parlament de Catalunya, cliqueu aquí