Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 7de febrer 2006 a les 16 hores
Informe de fiscalització 27/2002-C: Consorci per a la Normalització Lingüística. Exercici 2001. pdf
Informe de fiscalització 3/2003-C: Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria. Exercici 2001. pdf
Informe de fiscalització 7/2003-C: Inversions reals i transferències de capital de la Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic. Exercici 2001. pdf
Informe de fiscalització 5/2004: Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Exercicis 2001 i 2002. pdf
Informe de fiscalització 21/2004 sobre les contractacions i les despeses efectuades per la Generalitat o les seves empreses i organismes autònoms i per les administracions locals amb: Europraxis Consulting Holding SL, Europraxis Consulting SA, i Indra (o empreses del grup). Exercicis 1996-2002. pdf
Informe de fiscalització 23/2004: Institut Municipal de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona. Exercicis 1997-2001. pdf

Per consultar les tramitacions en curs d'informes de fiscalització al Parlament de Catalunya, cliqueu aquí