Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 8 de novembre de 2005 a les 16 hores
Procediment relatiu a l'informe de fiscalització 9/2004: Gestió d'Infraestructures, SA (GISA). Exercici 2000. Presentació i debat Descarregueu el fitxer en pdf pdf
Procediment relatiu a l'informe de fiscalització 10/2004: Televisió de Catalunya, SA (TVC). Exercicis 2000 i 2001. Presentació i debat Descarregueu el fitxer en pdf pdf
Procediment relatiu a l'informe de fiscalització 18/2004: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2002. Presentació i debat Descarregueu el fitxer en pdf pdf
Procediment relatiu a l'informe de fiscalització 17/2004: Barcelona Regional, Agència Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i d'Infraestructures, SA. Exercicis 1993-2001.Tramitació del procediment Descarregueu el fitxer en pdf pdf

Per consultar les tramitacions en curs d'informes de fiscalització al Parlament de Catalunya, cliqueu aquí