Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 21 d'octubre de 2008 a les 16 hores
Informe 5/2008 relatiu a les eleccions a Consell General d'Aran del 2007 Descarregueu el fitxer en pdf pdf Tramitació de l'informe
Informe 11/2008 relatiu a la comptabilitat i les subvencions electorals de les eleccions a cambres agràries del 25 de gener de 2007 Descarregueu el fitxer en pdf pdf Tramitació de l'informe
Informe 22/2007 relatiu a les contractacions i despeses amb el Grup Indra (exercicis 1996-2002) Descarregueu el fitxer en pdf pdf Tramitació de l'informe
Informe 23/2007 relatiu a residències assistides per a la gent gran (exercici 2004) Descarregueu el fitxer en pdf pdf Tramitació de l'informe

Per consultar les tramitacions en curs d'informes de fiscalització al Parlament de Catalunya, cliqueu aquí