La Sindicatura, en 2 minutos

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Bienvenidos a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, institución creada al amparo del Estatuto de autonomía de 1979 y órgano fiscalizador externo de las cuentas, de la gestión económica y del control de eficiencia de la Generalitat, de los entes locales y del resto del sector público de Cataluña. La definición de las funciones de la Sindicatura, recogida en el Estatuto de autonomía vigente, destaca las características esenciales de esta institución: es un órgano de control porque su función es fiscalizar la gestión económica y financiera de las entidades públicas, verificar el respeto de la legalidad y evaluar la eficiencia y la eficacia de sus operaciones; lleva a cabo el control externo, porque actúa con independencia de los gobiernos y, pese a tener dependencia orgánica del Parlamento, tiene plena autonomía organizativa, funcional y presupuestaria; y su ámbito competencial abarca todo el sector público de Cataluña, es decir, la Administración de la Generalitat, la Administración local y todos sus entes dependientes.

 

 + Leer más

Actualidad Actualidad

Els síndics presenten cinc informes de fiscalització a la Comissió de la Sindicatura del Parlament

En la sessió convocada per videoconferència

Barcelona, 12 de juny de 2020

Els síndics han comparegut avui virtualment davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament per presentar cinc informes de fiscalització, d’acord amb l’ordre del dia que es detalla a continuació.

La sessió ha començat a les 10h, per videconferència, i hi han intervingut els síndics Jaume Amat, Jordi Pons i Miquel Salazar com a ponents dels informes que s'han sotmès a debat:

•    Informe de fiscalització 12/2019, relatiu a Gestió de Serveis Sanitaris, exercici 2016.

•    Informe de fiscalització 15/2019, relatiu a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Turisme i Muntanya, exercici 2016.

•    Informe de fiscalització 13/2019, relatiu a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, exercici 2017.

•    Informe de fiscalització 17/2019, relatiu a la Fundació Institut de Ciències Fotòniques, exercici 2017.

•    Informe de fiscalització 19/2019, relatiu a les eleccions al Consell General d’Aran de l’any 2019.

El síndic major, Jaume Amat, ha presentat els informes sobre Gestió de Serveis Sanitaris, empresa pública encarregada de la gestió de l’activitat assistencial a la Regió Sanitària de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran, i sobre les eleccions al Consell General d’Aran.

El síndic Miquel Salazar ha estat l’encarregat d’exposar les conclusions més rellevants de la fiscalització sobre Ferrocarrils de la Generalitat, Turisme i Muntanya, divisió dedicada a l’explotació, entre altres, de les estacions d’esquí de la Vall de Núria, Espot i Port Ainé i la Molina, propietat de la Generalitat.

Els dos informes de l’àmbit universitari i de la recerca han estat presentats davant la Comissió pel síndic Jordi Pons.

L’ordre del dia de la Comissió inclou dotze propostes de resolució d’encàrrec d’informes a la Sindicatura de Comptes, i cinc propostes de compareixença de diferents responsables d’entitats públiques per informar de la seva gestió en relació amb informes de la Sindicatura.


 Últimos informes publicados Últimos informes publicados

Informe 13/2020

Serveis municipals i gestió mediambiental. Municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017

Informe 12/2020

Consorci Institut de Física d'Altes Energies. Exercici 2017

Informe 11/2020

Compte general de les corporacions locals. Exercici 2018

Informe 10/2020

Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia. Exercici 2017

Informe 9/2020

Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. Exercici 2017