La Sindicatura, en 2 minutos

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Bienvenidos a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, institución creada al amparo del Estatuto de autonomía de 1979 y órgano fiscalizador externo de las cuentas, de la gestión económica y del control de eficiencia de la Generalitat, de los entes locales y del resto del sector público de Cataluña. La definición de las funciones de la Sindicatura, recogida en el Estatuto de autonomía vigente, destaca las características esenciales de esta institución: es un órgano de control porque su función es fiscalizar la gestión económica y financiera de las entidades públicas, verificar el respeto de la legalidad y evaluar la eficiencia y la eficacia de sus operaciones; lleva a cabo el control externo, porque actúa con independencia de los gobiernos y, pese a tener dependencia orgánica del Parlamento, tiene plena autonomía organizativa, funcional y presupuestaria; y su ámbito competencial abarca todo el sector público de Cataluña, es decir, la Administración de la Generalitat, la Administración local y todos sus entes dependientes.

 

 + Leer más

Actualidad Actualidad

La Sindicatura participa en la I Primera Cimera contra la Corrupció celebrada al Parlament de CatalunyaBarcelona, 17 de juliol de 2020

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha participat en la I Cimera contra la Corrupció, organitzada per l’Observatori ciutadà contra la corrupció, que ha tingut lloc avui a l’auditori del Parlament de Catalunya.

La Cimera ha estat inaugurada pel president del Parlament, Roger Torrent, i ha comptat amb la intervenció de representats de diverses entitats cíviques i corporatives aplegades a l’Observatori ciutadà contra la corrupció, i amb el suport de les institucions de control, que hi han participat en qualitat d’observadores.

Dels organismes de control, hi han assistit representants de la institució del Síndic de Greuges, de la Sindicatura de Comptes, de l’Oficina Antifrau de Catalunya, de l`Agència Tributària de Catalunya i de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.

En representació del Govern de la Generalitat, ha assistit el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé.

Durant la Cimera s’han sotmès a debat i votació algunes propostes de mesures urgents en la lluita contra la corrupció, el detall de les quals es pot consultar aquí.

També s’ha acordat la creació d’una comissió executiva que estarà formada per tres representants de l’Observatori i dos representants dels grups parlamentaris i que serà l’encarregada de vetllar pel desplegament del pla de treball acordat a la Cimera.

Les institucions de control hi oferiran suport tècnic extern a partir de l’experiència i el coneixement dels seus respectius àmbits d’actuació. Últimos informes publicados Últimos informes publicados

Informe 13/2020

Serveis municipals i gestió mediambiental. Municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017

Informe 12/2020

Consorci Institut de Física d'Altes Energies. Exercici 2017

Informe 11/2020

Compte general de les corporacions locals. Exercici 2018

Informe 10/2020

Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia. Exercici 2017

Informe 9/2020

Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. Exercici 2017