La Sindicatura, en 2 minutos

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Bienvenidos a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, institución creada al amparo del Estatuto de autonomía de 1979 y órgano fiscalizador externo de las cuentas, de la gestión económica y del control de eficiencia de la Generalitat, de los entes locales y del resto del sector público de Cataluña. La definición de las funciones de la Sindicatura, recogida en el Estatuto de autonomía vigente, destaca las características esenciales de esta institución: es un órgano de control porque su función es fiscalizar la gestión económica y financiera de las entidades públicas, verificar el respeto de la legalidad y evaluar la eficiencia y la eficacia de sus operaciones; lleva a cabo el control externo, porque actúa con independencia de los gobiernos y, pese a tener dependencia orgánica del Parlamento, tiene plena autonomía organizativa, funcional y presupuestaria; y su ámbito competencial abarca todo el sector público de Cataluña, es decir, la Administración de la Generalitat, la Administración local y todos sus entes dependientes.

 

 + Leer más

Actualidad Actualidad

Síndics i personal de la Sindicatura participen a València a les XIII Trobades Tècniques dels OCEXBarcelona, 27 de setembre de 2019

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ha organitzat les XIII Trobades Tècniques dels Òrgans de Control Extern (OCEX), fòrum d’intercanvi de coneixement i experiències que cada dos anys aplega els membres i el personal que treballa a les institucions del món de l’auditoria pública.

Els síndics Jaume Amat, Miquel Salazar i Joan-Ignasi Puigdollers han assistit a les jornades, i també personal d’auditoria, de l’assessoria jurídica i dels serveis informàtics de la Sindicatura de Comptes, alguns dels quals hi han presentat ponències i comunicacions en els diferents grups de treball.

Les XIII Trobades Tècniques, amb el lema “La fiscalització en l’era de l’administració electrònica”, volen fomentar el debat al voltant dels processos de transformació digital en què estan immerses les administracions públiques i els reptes i els riscos que aquests processos plantegen en la tasca de fiscalitzadora de les institucions de control.

Les jornades s'han dut a terme els dies 26 i 27 de setembre al Centre Cultural La Nau de València, seu històrica de la Universitat de València des del segle XV i fins a mitjan segle XX. S’han estructurat en vuit grups de treball on els professionals dels OCEX han debatut sobre auditoria operativa i medi ambient; qüestions de legalitat relacionades amb els informes; els auditors del futur: robots i intel·ligència artificial; la gestió electrònica de les fiscalitzacions; auditoria/fiscalització; noves formes de prevenció i lluita contra el frau; auditoria de sistemes d’informació i l’administració electrònica d’una institució de control extern.

La conferència inaugural ha anat a càrrec  del cap del departament de Ciberseguretat del Centre Criptològic Nacional, Javier Candau, amb el títol “Ciberseguretat en les administracions públiques”. Entre les ponències conjuntes destaca també una taula rodona dedicada a analitzar les normes tècniques d’auditoria pública.

La conferència de la cloenda ha tractat sobre “El sistema socioeconòmic davant els reptes del segle XXI” i l'ha pronunciat José Anastasio Urra, de la Universitat de València.

El personal de la Sindicatura ha aportat cinc comunicacions als grups de treball sobre legalitat, robots i intel·ligència artificial, gestió electrònica de les fiscalitzacions, auditoria/fiscalització i administració electrònica d’una institució de control.

En concret, Marta Junquera i Albert Capelleras, lletrats de l’Assessoria Jurídica, han presentat una comunicació titulada “Escac a l’OCEX: dret d’accés als papers de treball?”.

Manel Rodríguez i Gràcia Ribas, secretari general i lletrada de l’Assessoria Jurídica, han parlat sobre “El teletreball a les institucions de control extern, un canvi possible”.

Lluís Terraza, auditor supervisor, ha intervingut en el grup sobre intel·ligència artificial per explicar el “Programa de treball per a un robot-auditor”.

Emma Puerta, auditora, ha presentat una comunicació amb el títol “Grans fiscalitzacions, evidència electrònica i èxit de l’auditoria”.

Finalment, Eulàlia Manero, directora dels Serveis Informàtics, ha participat en el fòrum tecnològic amb una ponència sobre “Catalogació i enginyeria de processos a la Sindicatura”.

 

Podeu consultar el programa complet al lloc web de les XIII Trobades.

 Últimos informes publicados Últimos informes publicados

Informe 26/2020

Mancomunitat Intermunicipal Vountària La Plana. Exercici 2018

Informe 25/2020

Ajuntament de Besalú. Romanent de tresoreria, exercici 2018

Informe 24/2020

Línia 9 del Metro. Resolució 511/XI del Parlament

Informe 23/2020

Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Seguretat i mobilitat ciutadana, exercici 2017

Informe 22/2020

Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias. Ejercicio 2017