La Sindicatura, en 2 minutos

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Bienvenidos a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, institución creada al amparo del Estatuto de autonomía de 1979 y órgano fiscalizador externo de las cuentas, de la gestión económica y del control de eficiencia de la Generalitat, de los entes locales y del resto del sector público de Cataluña. La definición de las funciones de la Sindicatura, recogida en el Estatuto de autonomía vigente, destaca las características esenciales de esta institución: es un órgano de control porque su función es fiscalizar la gestión económica y financiera de las entidades públicas, verificar el respeto de la legalidad y evaluar la eficiencia y la eficacia de sus operaciones; lleva a cabo el control externo, porque actúa con independencia de los gobiernos y, pese a tener dependencia orgánica del Parlamento, tiene plena autonomía organizativa, funcional y presupuestaria; y su ámbito competencial abarca todo el sector público de Cataluña, es decir, la Administración de la Generalitat, la Administración local y todos sus entes dependientes.

 

 + Leer más

Actualidad Actualidad

Síndics i personal de la Sindicatura participen a València a les XIII Trobades Tècniques dels OCEXBarcelona, 25 de setembre de 2019

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana organitza demà i divendres a València les XIII Trobades Tècniques dels Òrgans de Control Extern (OCEX), fòrum d’intercanvi de coneixement i experiències que cada dos anys aplega els membres i el personal que treballa a les institucions del món de l’auditoria pública.

Els síndics Jaume Amat, Miquel Salazar i Joan-Ignasi Puigdollers assistiran a les jornades, i també personal d’auditoria, de l’assessoria jurídica i dels serveis informàtics de la Sindicatura de Comptes, alguns dels quals hi presentaran ponències i comunicacions en els diferents grups de treball.

Les XIII Trobades Tècniques tenen com a lema “La fiscalització en l’era de l’administració electrònica” i convidaran al debat al voltant dels processos de transformació digital en què estan immerses les administracions públiques i els reptes i els riscos que aquests processos plantegen en la tasca de fiscalitzadora de les institucions de control.

Les jornades es duran a terme els dies 26 i 27 de setembre al Centre Cultural La Nau de València, seu històrica de la Universitat de València des del segle XV i fins a mitjan segle XX. S’estructuren en vuit grups de treball on els professionals dels OCEX debatran sobre auditoria operativa i medi ambient; qüestions de legalitat relacionades amb els informes; els auditors del futur: robots i intel·ligència artificial; la gestió electrònica de les fiscalitzacions; auditoria/fiscalització; noves formes de prevenció i lluita contra el frau; auditoria de sistemes d’informació i l’administració electrònica d’una institució de control extern.

La conferència inaugural té per títol “Ciberseguretat en les administracions públiques” i anirà a càrrec del cap del departament de Ciberseguretat del Centre Criptològic Nacional, Javier Candau. Entre les ponències conjuntes h ha també una taula rodona dedicada a analitzar les normes tècniques d’auditoria pública.

La conferència de la cloenda tractarà sobre “El sistema socioeconòmic davant els reptes del segle XXI” i la pronunciarà de José Anastasio Urra, de la Universitat de València.

El personal de la Sindicatura aportarà cinc comunicacions als grups de treball sobre legalitat, robots i intel·ligència artificial, gestió electrònica de les fiscalitzacions, auditoria/fiscalització i administració electrònica d’una institució de control.

En concret, Marta Junquera i Albert Capelleras, lletrats de l’Assessoria Jurídica, hi presentaran una comunicació titulada “Escac a l’OCEX: dret d’accés als papers de treball?”.

Manel Rodríguez i Gràcia Ribas, secretari general i lletrada de l’Assessoria Jurídica, parlaran sobre “El teletreball a les institucions de control extern, un canvi possible”.

Lluís Terraza, auditor supervisor, intervindrà en el grup sobre intel·ligència artificial per explicar el “Programa de treball per a un robot-auditor”.

Emma Puerta, auditora, presentarà una comunicació amb el títol “Grans fiscalitzacions, evidència electrònica i èxit de l’auditoria”.

Finalment, Eulàlia Manero, directora dels Serveis Informàtics, participarà en el fòrum tecnològic amb una ponència sobre “Catalogació i enginyeria de processos a la Sindicatura”.

 

Podeu consultar el programa complet al lloc web de les XIII Trobades.

 

Últimos informes publicados Últimos informes publicados

Informe 16/2019

Consell Comarcal del Baix Ebre. Exercici 2016

Informe 15/2019

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Turisme i Muntanya, exercici 2016

Informe 14/2019

Consell Comarcal d'Osona i consorcis dependents. Exercici 2016

Informe 13/2019

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Exercici 2017

Informe 12/2019

Gestió de Serveis Sanitaris. Exercici 2016