Instruccions per a l'ens fiscalitzat sobre EACAT Instruccions per a l'ens fiscalitzat sobre EACAT

Tramesa de documentació diversa amb registre d'entrada, al·legacions:

1. Entreu al portal EACAT www.eacat.cat amb el codi d'usuari (DNI+lletra / password)
2. Tràmits + Economia
3. En aquest menú cal que tingueu un menú que digui SINC - Tràmits Sindicatura on estan els 2 tràmits per fer les tasques esmentades


b) Recepció del projecte d'informe:
1. Cal que faciliteu una adreça de correu electrònic d'avís per quan rebeu la tramesa.
2. La Sindicatura us enviarà la tramesa i serà el vostre servei de circulació de la documentació interna que us la farà arribar.
3. En cas que entreu a EACAT per buscar-la, caldrà que demaneu al vostre gestor d'EACAT (tècnic del vostre ens que es dedica a aquestes tasques) que us doni el rol de "visualitzador destinatari" per poder-la baixar.