Auditories Auditories

Enviament telemàtic per part de l'interventor/a general cap a la Sindicatura de Comptes, de les auditories practicades sota la direcció d'interventors de la Generalitat de qualsevol ens que pertany a la Generalitat de Catalunya.

 

Manual d'usuari