Resposta dels ens fiscalitzats a les circularitzacions de la Sindicatura Resposta dels ens fiscalitzats a les circularitzacions de la Sindicatura

La Sindicatura de Comptes seguirà enviant per correu ordinari les circularitzacions, però les entitats podran enviar telemàticament la documentació sol·licitada.

 

 Manual d'usuari