Registre telemàtic Registre telemàtic

Per potenciar l'ús de les noves tecnologies en les relacions amb les entitats fiscalizadas y millorar la gestió de la institució, la Sindicatura de Cuentas posa en marxa el Registre Telemátic.
El reglament del Registre Telemàtic, publicat en el   DOGC núm. 4279, de data 29 de setembre de 2006, serà l'instrument normatiu que determinarà les condicions, les garanties i els efectes jurídics de la utilització dels mitjans electrònics en els procediments i tràmits que realitza la Sindicatura de Comptes.


L'accés al Registre Telemàtic es realitzarà a través de la plataforma EACAT www.eacat.cat on consta una relació dels tràmits que poden portar-se a terme.

El reglament preveu que es puguin afegir nous tràmits mitjançant resolució del síndic major, que seran difosos mitjançant la corresponent publicació