Pressupost Pressupost

2021 (prorrogat) Descarregar l'arxiu en format pdf pdf
2020 Descarregar l'arxiu en format pdf pdf
2019 (prorrogat) Descarregar l'arxiu en format pdf pdf
2018 (prorrogat) Descarregar l'arxiu en format pdf pdf
2017 Descarregar l'arxiu en format pdf pdf

Execució trimestral del pressupost Execució trimestral del pressupost

2021 Descarregar l'arxiu en format pdf pdf

Liquidació del pressupost Liquidació del pressupost

Darrer pressupost liquidat Descarregar l'arxiu en format pdf pdf