Consell de personal Consell de personal

El Consell de Personal exerceix la representació col·lectiva del personal de la Sindicatura de Comptes. Actualment formen part del Consell de Personal 3 funcionaris.
Els membres del Consell de Personal de la Sindicatura de Comptes, com a representants legals dels funcionaris, per a l’exercici de llur funció representativa, tenen el dret a disposar d’un crèdit d’hores dins la jornada laboral retribuïdes com a hores de treball efectiu, que és de vint hores mensuals.