Avís legal Avís legal

Aquest portal i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, o de tercers que han autoritzat l'ús d'aquests continguts a la Sindicatura.

La informació que conté el web és la vigent en la data de l'última actualització.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest portal resta subjecte a les condicions següents:

 

  • Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
  • La informació facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat formal establerta en la corresponent normativa.
  • La Sindicatura no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquesta institució.
  • La Sindicatura no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.
  • En cap cas les "cookies" o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar en aquest web serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar l'usuari del web.