Política de cookies Política de cookies

La Sindicatura de Comptes de Catalunya fa servir en aquest web les cookies següents:
  • Cookies pròpies (PHPSESSID, JSESSIONID, GUEST_LANGUAGE,LOGIN, SCREEN_NAME, COOKIE_SUPPORT): Aquestes cookies són necessàries per a la prestació de determinats serveis sol·licitats expressament per l'usuari. Ajuden a tenir una navegació correcta i també ajuden a carregar d'una manera eficaç el contingut del web. Si es desactivessin aquestes cookies, l'usuari no podria rebre correctament ni els serveis ni els continguts establerts. Tenen una durada d'un any màxim a partir de la seva configuració o actualització.
  • Cookies de tercers (_utma, _utmz i _utmc). Les tres cookies pertanyen a Google Analytics i serveixen per al seguiment i recopilació de dades específiques de la navegació per tal de garantir el millor servei a l'usuari. Tenen una durada de dos anys màxim a partir de la seva configuració o actualització.
GESTIÓ DE COOKIES:
 
L'usuari pot revocar, en qualsevol moment, el funcionament de les cookies del web mitjançant la configuració del navegador.
 
Per a qualsevol consulta sobre aquesta política de cookies, us podeu adreçar a sindicatura@sindicatura.cat