Enllaços recomanats Enllaços recomanats

Registre Telemàtic

Registre Telemàtic

Instrument normatiu per als procediments i tràmits electrònics que realitza la Sindicatura de Comptes.
Revista dels òrgans autonòmics de control extern espanyols
EURORAI

EURORAI

Organització Europea de les Institucions Regionals de Control Extern del Sector Públic
$content.getData()

Salutació del síndic major Salutació del síndic major

Currículum del Síndic Major Currículum del Síndic Major

Joan COLOM i NAVAL

Joan COLOM i NAVAL

Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

Nascut a Barcelona el 5 de juliol de 1945, Joan Colom i Naval va ser escollit síndic major el 26 de febrer de 2004 i reelegit el març de 2007 per a nou mandat.

 

Formació
És llicenciat en Ciències Polítiques, Econòmiques i Comercials per la Universitat de Barcelona el 1969 i doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona (1976) amb la tesi doctoral “Contribución al estudio del comportamiento de las Haciendas Locales españolas ante el ciclo económico durante el período 1940-1972”.

Activitat privada
Entre 1969 i 1974 va fer compatible la docència universitària com a professor no numerari d'Hisenda Pública i Dret Fiscal de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona amb l'exercici professional a l'empresa privada. Posteriorment va treballar com a secretari general tècnic a l'àrea d'Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona.

Universitat
A partir de 1975 es dedicà exclusivament a la Universitat. El setembre de 1982 va guanyar per concurs oposició la plaça de professor adjunt d'Hisenda Pública i Dret Fiscal a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Barcelona. És professor titular d'Economia Aplicada, actualment en excedència especial per càrrec públic.

Diputat al Congrés i vicepresident del Parlament Europeu
Diputat al Congrés a la II Legislatura (1982-1986), va ser secretari primer de la Comissió d'Economia, Comerç i Hisenda i membre de la Comissió de pressupostos. Fins al juny de 1985 va formar part de la Comissió Mixta Congrés-Senat de Relacions amb el Tribunal de Comptes i fins a la seva dissolució, el 31 de desembre de 1985, del Comitè Mixt Corts Generals-Parlament Europeu.

Va ser escollit diputat al Parlament Europeu l'1 de gener de 1986 i en va ser membre fins al 26 de febrer de 2004. De juliol de 1999 al 26 de febrer de 2004 va ser vicepresident del Parlament Europeu.

Ha estat membre de la Comissió de Pressupostos entre 1986 i 2004, portaveu del Grup Socialista Europeu pels afers pressupostaris de 1987 a 1994, i ponent del Parlament Europeu per les Perspectives Financeres per als períodes 1993-1999, 2000-2006 i 2007-2013. També ha estat president de l'intergrup per les llengües minoritàries a Europa i membre de la Delegació del Parlament Europeu per a les Relacions amb la República Popular de la Xina.
Com a vicepresident del Parlament Europeu, ha estat responsable de la política immobiliària del Parlament Europeu, per a la preparació a l'adhesió de les seves seus oficials i en les antenes o oficines d'informació a totes les capitals dels Estats membres. Té delegades també les funcions d'elaboració d'un nou Estatut del Diputat Europeu, així com la supervisió del Fons de pensions dels diputats europeus. Ha estat membre dels grups de treball de la Mesa del Parlament Europeu sobre el multilingüisme visible i la preparació a l'ampliació.

Sindicatura de Comptes i EURORAI
El 26 de febrer de 2004 va ser elegit síndic major per unanimitat pel Ple de la Sindicatura de Comptes i va prendre possessió del càrrec el 23 de març de 2004. Al març de 2007 ha estat reelegit síndic major per a nou mandat, i va prendre possessió del càrrec el 10 d'abril de 2007.

Ha presidit durant tres anys l'Organització Europea de les Institucions Regionals de Control Extern del Sector Públic, EURORAI, des del 18 d'octubre de 2004 i fins al 23 d'octubre de 2007. Actualment forma part del Comitè Directiu d'EURORAI com a membre titular en representació dels òrgans de control espanyols.

Partit dels Socialistes de Catalunya
Militant socialista des del 1963, va participar en la unificació socialista que va donar lloc al naixement del PSC el 1978. Ha estat vocal de la Comissió Executiva del PSC i membre del Consell Nacional d'aquest partit.

Vida associativa
És membre del Col·legi d'Economistes de Catalunya, de la American Economic Association i de la European Economic Association.

Condecoracions
Ha estat condecorat amb els següents guardons:
  • - Medalla de Barcelona 92 de l'Ajuntament de Barcelona (Barcelona, 1992)
  • - Gran Oficial de la Orden de O'Higgins (Xile, 1994)
  • - Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil (Madrid, 2005)


Publicacions
Ha publicat diversos llibres ha participat en diferents publicacions sobre aspectes relacionats amb la hisenda pública, la política pressupostària espanyola i europea i l'ampliació de la Unió Europea.