Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 8 de juny de 2017 a les 10:15 hores
Informe 29/2016, relatiu a l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, exercicis 2010, 2011 i 2012, Resolució 21/X del Parlament Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 30/2016, sobre els encàrrecs de gestió, exercici 2013 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 32/2016, relatiu a XALOC, organisme autònom de la Diputació de Girona, exercici 2013 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe