Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 10 de desembre de 2020 a les 10:00 hores (videoconferència)
Informe 9/2020, relatiu a la Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, exercici 2017 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 10/2020, relatiu a la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, exercici 2017 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 12/2020, sobre el Consorci Institut de Física d'Altes Energies, exercici 2017 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 14/2020, sobre el Consorci Centre de Recerca Matemàtica, exercici 2017 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe