Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 12 de juny de 2020 a les 10:00 hores (videoconferència)
Informe 12/2019, relatiu a Gestió de Serveis Sanitaris, exercici 2016 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 15/2019, relatiu a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Turisme i Muntanya, exercici 2016 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 13/2019, sobre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, exercici 2017 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 17/2019, relatiu a la Fundació Institut de Ciències Fotóniques, exercici 2017 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 19/2019, relatiu a les eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2019 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe