Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 12 de maig de 2016 a les 9:30 hores
Informe 23/2015, relatiu a la Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya, exercici 2013 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 26/2015, relatiu a Intracatalònia, SA, exercici 2013 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 28/2015, sobre l'Hospital Comarcal del Baix Llobregat, Resolució 938/X del Parlament Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 31/2015, sobre Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA), exercici 2010 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 31/2015, sobre Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA), exercici 2011 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 12/2015, referent a la contractació adminstrativa del Departament d'Interior, exercici 2013 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe