Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 13 d'octubre de 2016 a les 9:30 hores
Informe 5/2015, sobre el Compte general de les corporacions locals, exercici 2013 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 32/2015, relatiu a la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Sant Pau, Resolució 234/X del Parlament Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 8/2016, sobre la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, exercicis 2010, 2011 i 2012 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 33/2015, relatiu a les empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, anàlisi dels comptes, exercicis 2011 i 2012 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe