Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 14 de febrer de 2019 a les 10:00 hores
Informe 22/2018, sobre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, exercicis 2012-2015 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 23/2018, relatiu al sistema de governança de l'Institut Català de Finances, exercicis 2011-2016 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 27/2018, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya de l'any 2017 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 29/2018, sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya, exercici 2016 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe