Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 14 de juny de 2018 a les 10:00 hores
Informe 5/2017, sobre l'Institut Català de Finances, exercici 2011 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 6/2017, relatiu al Consorci de Serveis Socials de Barcelona, exercici 2014 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 8/2017, sobre l'Institut Català del Sòl, exercicis 2010-2013 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 9/2017, relatiu al Centre d'Alt Rendiment Esportiu, exercici 2015 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 10/2017, sobre l'anàlisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, exercicis 2013 i 2014 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe