Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 14 de març de 2019 a les 10:00 hores
Informe 25/2018, relatiu al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, subvencions de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, exercici 2016 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 28/2018, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, producció de programes, exercici 2016 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe