Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 15 de juliol de 2021 a les 10:15 hores
Informe 17/2020, relatiu a la Fundació Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, exercici 2017 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 22/2020, sobre l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, exercici 2017 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 27/2020, relatiu al Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria, exercici 2018 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe