Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 15 de novembre de 2018 a les 10:00 hores
Informe 26/2017, sobre els capítols 4 i 7 de despeses del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, exercici 2014 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 2/2018, sobre la Fundació del Gran Teatre del Liceu, exercici finalitzat el 31 d'agost del 2015 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 5/2018, relatiu a l'Oficina Antifrau de Catalunya, exercici 2015 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe