Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 16 de juliol de 2018 a les 15:00 hores
Informe 21/2017, sobre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, exercicis 2012 i 2013 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 13/2017, relatiu al Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, exercicis 2014 i 2015 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 16/2017, sobre l'Institut Català d'Oncologia, exercicis 2011-2014 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 18/2017, relatiu a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, exercicis 2011-2014 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 17/2017, sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya, exercici 2015 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe