Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 16 de juliol de 2020 a les 10:00 hores
Informe 11/2019, sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya, exercici 2017 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 22/2019, sobre la Fundació Institut Català d'Investigació Química, exercici 2017 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 23/2019, relatiu al Consorci Castelldefels Agents de Salut, exercici 2017 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 2/2020, sobre la Institució de les Lletres Catalanes, exercici 2018 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe