Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 19 de setembre de 2019 a les 10:00 hores
Informe 4/2019, relatiu a l'Institut Català de la Salut, exercici 2015 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 5/2019, sobre Infraestructures.cat, exercicis 2012, 2013 i 2014 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe