Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 2 de febrer de 2017 a les 9:30 hores
Informe 10/2016, relatiu a l'Autoritat Catalana de la Competència, exercici 2014 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 12/2016, sobre Equipaments i Edificis de Catalunya, SA, exercici 2011 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 11/2016, relatiu a l'Agència Catalana de l'Aigua, exercicis 2011, 2012 i 2013 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe