Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 2 de juny de 2015 a les 16 hores
Informe 34/2014, sobre l'Ajuntament de Creixell, Resolució 65/X del Parlament Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 1/2015, relatiu al Departament d'Ensenyament, Institut Obert de Catalunya, exercici 2011 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe