Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 2 de març de 2017 a les 10:00 hores
Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent a l'exercici 2014 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 15/2016, relatiu a la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, exercicis 2012, 2013 i 2014 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 17/2016, sobre el Campus Diagonal-Besòs, exercicis 2008-2014 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 19/2016, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya de l'any 2015 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe