Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 21 de juliol de 2016 a les 9:30 hores
Informe 22/2015, sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya, exercici 2013 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 9/2015, relatiu a les aportacions de capital públic a Spanair, SA, Resolució 232/X del Parlament Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 11/2015, sobre l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, exercici 2013 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 14/2015, relatiu a Aigües Ter Llobregat, exercicis 2010 i 2011 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 16/2015, relatiu al Consorci del Palau de la Música Catalana, exercicis 2010-2013 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe